Pastoraat Pelgrimskerk gemeente

Predikant Pelgrimskerkgemeente Dr. Harmen U. de Vries

bereikbaar via de voorzitter van de kerkenraad, de heer Gerrit Oud 020-7792008 of voorzitter@pelgrimskerk.nu .