Wie zijn wij

Onze wijkgemeente is gelegen in Amsterdam, maar is kerkelijk een onderdeel van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.
De opdracht aan de gemeente is om in woord en daad te getuigen van de bevrijdende liefde van God. Deze opdracht betreft de gemeenteleden onderling en de medebewoners in Buitenveldert, maar ook regionaal, landelijk en wereldwijd.
Daarvoor zoeken we samenwerking met anderen, zoals de rooms-katholiek parochie van De Goede Herder in onze wijk. Samen met hen bieden we een zomer- en winterprogramma aan.
De buurt wordt op vrijdagmiddagen uitgenodigd voor Kannen en Kruiken.
Op speciale zondagen geven we extra aandacht aan muziek in de eredienst.
Er is veel aandacht voor pastoraat en onderlinge contacten.
De diaconie is er voor noden dichtbij en ver weg.

Kleine gemeentegids 

Algemene zaken Pelgrimskerk  

E-mailadres liturgie