Leren en bezinnen in lezingen en kringen

Programma januari – juni 2022

Dit programma ivm corona onder voorbehoud vastgelegd op genoemde data: houd u de
websites, Present en zondagsbrieven in de gaten of een en ander door kan gaan.
Naast de verdiepingsbijeenkomsten uit deze folder is er meer en bovendien is alles onder
voorbehoud vastgelegd: er kunnen wijzigingen plaatsvinden ivm corona-maatregelen. Houdt
u daarom de zondagse wijkberichten, websites en Present in de gaten evenals de digitale
nieuwsbrief op www.pga-b.nl. U kunt zich daar ook voor aanmelden.

Christelijke Meditatie

Stil worden rond een gekozen woord uit de christelijke traditie.

Aansluiten kan op ieder moment. Ervaring in meditatie is niet vereist.
Locatie Paaskerk
Datum elke woensdag vanaf 5 januari
Tijd 10.00 – 11.30 uur
Leiding Nico Sjerps, 06 – 21 25 46 99, nsjerps@ziggo.nl

Cursus Religieuze kunst is uitgesteld tot nader datum.

Meditatief Bijbellezen: verhalen komen tot leven!
Een time-out in de drukte van alledag. Stil worden en je voorstellen wat in een Bijbelverhaal
gebeurt. Merken dat het gaat over mensen als jij. Mensen die ‘iets hebben’ met God.
Herkennen wat zij meemaken, je daardoor getroost voelen. Uitgedaagd worden om anders te
kijken naar jezelf en anderen. Voelen wat speelt tussen God en jou. Uitgenodigd worden tot
gebed. Doe mee, neem de tijd om te groeien in geloof.
Dit seizoen stellen we onszelf de vraag: Wie is Jezus voor ons?
Van harte welkom op maandag 13 januari om, vrijblijvend, kennis te maken met meditatief
Bijbellezen.
Locatie: Kruiskerk
Datum maandag 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding dr. Riëtte Beurmanjer, 020 – 665 46 85
Opgave Marjanne Koops, mhkoops@planet.nl
Kosten € 65,- (serie van 6 avonden)

Vrouw en Geloof’ en Inspiratie
Voor vrouwen van 18 – 99 jaar, gelovig, twijfelend en ongelovig, die inspiratie zoeken en
nadenken over zingeving in diverse werkvormen. Dit jaar rond het thema Werken van
Barmhartigheid. Praktische daden zoals beschreven in Mattheüs 25: Wie honger hebben eten
geven, wie dorst hebben drinken geven, vreemdelingen gastvrij opnemen, naakten kleden,
zieken bezoeken en gevangenen verzorgen. Paus Franciscus zei dat barmhartig zijn met
mensen in nood het ware gezicht van de liefde is. Hier willen we verder over na denken. Het
thema komt terug in een programma, waaraan deelnemers in tweetallen zelf een aandeel
leveren. We gebruiken een inspirerend boekje vol gedichten en foto’s en teksten uitgegeven
door de PKN. Ook uit andere boeken, gebeden en gedichten zoeken we inspiratie voor de
toepassing van Barmhartigheid nu.
Locatie Kruiskerk
Datum donderdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei
Tijd 14.00 uur – 15.30 uur
Informatie Meta Schoonheim, m_schoonheim@hotmail.com
Marijke Touw, marijketouw@hotmail.com

Kring romans
Een kring voor enthousiaste lezers die bij elkaar komen om gezamenlijk een vooraf gelezen
(Nederlandse) roman te bespreken. We lezen voor 13 januari “ de Kaasfabriek” van Simone
van der Vlugt.
Locatie Paaskerk
Datum donderdag 13 januari, 17 maart
Tijd 15.00 uur
Informatie Albert van Blaaderen, 0297-58 25 93
en opgave literatuur@paaskerk-amstelveen.nl

Bijbelkring Johannes en Jeremia
De coronacrisis legde vorig seizoen de studie van het evangelie naar Johannes vroegtijdig
stil. Ondanks een inhaalslag in juni 2021 blijft er nog interessant materiaal over dat nog niet
behandeld is. Op verzoek van de deelnemers maken we voor Kerstmis studie van het
resterende materiaal, dat waar nodig aangevuld wordt met overeenkomstige stof uit
Johannes’ eerste brief. Na Kerstmis richten we ons op het Oude Testament en bestuderen
we een aantal opvallende perikopen uit de profeet Jeremia, die predikte voorafgaande aan en
ten tijde van de Babylonische ballingschap.
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 18 januari, 1 en 15 februari, 1,15 en 29 maart
Tijd 14.00 – 16.00 uur
Leiding ds. H.U. de Vries, 020 – 686 91 41, predikant@pelgrimskerk.nu

Hopeloos hoopvol – belijdenissen van een postmoderne pelgrim
Filosoof en theoloog John D. Caputo (1940) is een van de spannendste en controversieelste
denkers in de moderne theologie. Voor Caputo gaat in de naam (van) God een
onvoorwaardelijke oproep schuil zonder dwang, zonder macht, zonder garantie. ‘God bestaat
(existeert) niet. God dringt aan (insisteert)’. Promovenda Enrieke Damen neemt ons mee in
het gedachtengoed van Caputo.
Locatie Paaskerk
Datum dinsdagavond 1 en 15 februari
Tijd 20.00 – 22.00 uur
Leiding Enrieke Damen
Opgave ds. Barbara de Groot, 020 – 239 02 93, dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Lezing: Een nieuw wij in Nederland
Is er in onze samenleving nog wel sprake van een gedeeld ‘wij’? Het Nederlands landschap is
versnipperd geraakt, niet alleen in politiek maar ook in etnisch en religieus opzicht. Het
ontbreken van zo’n ‘wij’ leidt tot spanningen en problemen. Daarom stelde Manuela Kalsky
zich de vraag: Hoe kunnen we komen tot een ‘nieuw wij’? Als antwoord hierop begon ze het
project Nieuw Wij, zie: https://www.nieuwwij.nl/over-nieuw-wij/. En daar valt veel over te
vertellen. Nieuw Wij heeft als motto ‘verbind de verschillen’. Hoe dat er in de praktijk uitziet,
komt u op 22 maart te weten. Immers, een mens is veel meer dan alleen wit of zwart, moslim
of christen, vrouw of man.
Locatie Pelgrimskerk
Datum dinsdag 22 maart
Tijd 20.00 uur
Informatie Henk Stok, 020 – 206 442 570, lezing@pelgrimskerk.nu

Weekend in een klooster
Maak kennis met het leven in een klooster. Hoe kan deze levenswijze ons in de 21e eeuw
nog inspireren? Beleef en ervaar het mee in het kloosterweekend van 13 – 15 mei bij de
Franciscanen in Megen.
Aan de korte vieringen wordt deelgenomen en is er ruimte voor ontmoeting met de broeders.
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deelname.
Datum 13 – 15 mei
Verdere informatie Josje Dijkstra, 06 – 53721510, josjedijkstra@ziggo.n