Predikant en kerkenraad

Dr. Harmen U. de Vries, predikant van de Pelgrimskerk
e-mail: hudevries@xs4all.nl

 

Wijk Kerkenraad  Pelgrimskerk

 • Scriba vacature; mail voor de wijkkerkenraad kunt u sturen naar:   scriba@pelgrimskerk.nu
 • Mevr. A.W. Meyer-Vos Ouderling
 • Dhr. G. Oud Voorzitter kerkenraad, lid moderamen voorzitter@pelgrimskerk.nu
 • Mw. P. J. Versteeg , Voorzitter AK, lid moderamen
 • Dhr. H.H. MacIntosch Ouderling voor Vreugdehof
 • Mevr. H.M. Zweers Ouderling Vreugdehof
 • Mevr.M. Felser-Schults Ouderling De Buitenhof
 • Mw. Roos Hup, notuliste
 • Dhr. R. Freijmuth, Penningmeester diakonie
 • Dhr.J.P. Haalebos Diaken
 • Mw. M.J.C. Hellema Voorzitter wijkdiaconie, lid moderamen
 • Mw. A.G. Visser Ledenadministratie Pelgrimskerk, diaken  020-6834940
 • Dhr. D. Westra Serc.Wijkdiaconie, lid CvD