PJR staat voor Protestantse Jeugdraad.

De PJR ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk in de wijkkerken van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert en zet daarnaast bovenwijkse activiteiten op. Hierbij willen we in alles wat wij doen uitstralen dat wij geloven dat God naar ieder kind en iedere jongere omziet.

Verhalen van Jezus onderweg

Verhalen van Jezus onderweg Drie filmpjes voor kinderen in de bassischoolleeftijd met een Bijbelverhaal voor de tijd tot Pasen. Drie bekende Bijbelse gelijkenissen die vragen van alledag aan de orde stellen. Stadsdominee van Amstelveen ds. Werner Pieterse vertelt de...

12+ activiteiten PJR

12+ activiteiten Jongeren vanaf 12 jaar hebben, tijdens de zondagse ochtendviering, hun eigen programma. In de samenkomsten worden Bijbelverhalen of geloofsthema’s besproken.  De jongeren worden geïnformeerd via een Whatsapp-groep. Geef je naam en 06-nummer op via het...

Vacature kerkelijk studentenwerker

Vacature kerkelijk studentenwerker Campus Uilenstede in Amstelveen is een van de grootste studentenwijken van Nederland. Ook in het naastgelegen Amsterdam-Buitenveldert wonen veel studenten. Voor hen wil de Protestantste Gemeente Amstelveen-Buitenveldert present zijn....