ANBI

De Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Onder de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert vallen de wijkgemeenten Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk.

De ANBI-status geldt zowel voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk als voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI (kerkelijke gemeente): Protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
RSIN/Fiscaal nummer: 002647576
Nummer Kamer van Koophandel: 76381765
Telefoonnummer: 020 641 36 48
E-mail: kerkelijkbureau@pga-b.nl

Naam ANBI (diaconie): Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert
RSIN/Fiscaal nummer: 824126932
Nummer Kamer van Koophandel: 76381943
Telefoonnummer: 020 641 36 48
E-mail: diaconie@pga-b.nl

Adresgegevens

Kerkelijk Bureau en Diaconie
Adres: Binderij 7N
Postcode: 1185 ZH
Plaats: Amstelveen

Website adres: www.pga-b.nl

De Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

Zowel de gemeente als diaconie zijn een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 en lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert.


B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H1. Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente met toelichting
H2. Verkorte staat van baten en lasten diaconie met toelichting