ANBI – Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

Het Beleidsplan van de PGA-B en het Meerjarenbeleids- en Werkplan van de Diaconie van de PGA-B kunt u vinden via onderstaande links:

PGA-B beleidsplan 2019 – 2025
Meerjarenbeleids- en Werkplan Diaconie 2018-2022


A. Algemene gegevens
B. Samenstelling bestuur
C. Doelstelling/visie
D. Beleidsplan
E. Beloningsbeleid
F. Verslag Activiteiten
G. Voorgenomen bestedingen
H1. Verkorte staat van baten en lasten kerkelijke gemeente met toelichting
H2. Verkorte staat van baten en lasten diaconie met toelichting