College van Diakenen

Helpen waar geen helper is

De diakenen helpen in geval van bijvoorbeeld ziekte, armoede of eenzaamheid. Zij leveren kortdurende hulp als niets anders mogelijk lijkt. Denk hier bijvoorbeeld aan eenmalige financiële steun of voedselhulp. Het kan ook gaan om sociaal contact bij bijvoorbeeld eenzaamheid. De diaconie helpt waar geen helper is.

Raad en daad of een luisterend oor

Soms zijn er problemen die u zelf niet overziet. Het kan zijn dat u de weg naar de juiste instanties of andere organisaties niet weet. U kunt bij de diakenen terecht voor raad en daad: om een goede weg vinden in de wirwar van regels en voorschriften. Of gewoon voor een luisterend oor.

Meer informatie

Heef u vragen of kent u iemand die hulp nodig heeft? Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen Buitenveldert. Het secretariaat is bereikbaar per e-mail: diaconie@pga-b.nl of telefoon 020-6413648.


Jaarrekeningen Diaconie
Meerjarenbeleids- en Werkplan 2018-2022