Present jaargang 12 nummer 2 | maart 2021 Van de redactie Veertig In de veertigdagentijd – geënt op de veertig dagen van Jezus’ verzoeking in de woestijn – kunnen we in onze themareeks over getallen natuurlijk niet om het getal 40 heen. Wanneer in de Bijbel gesproken...