Present nummer 6 Zorg voor de schepping | september 2022 Van de redactie Oog voor natuur en milieu? Energietransitie? Klimaat, aarde, kosmos? Waar hebben we het over als het gaat over zorg voor de schepping? Harmen de Vries ziet het liever niet als een achtste werk...