Present nummer 8 De dorstigen laven | november 2022 Van de redactie Het thema van deze Present – de dorstigen laven – wordt vaak figuurlijk gebruikt om de vervulling van een sterk verlangen, ja, een smachten naar iets uit te drukken. Of naar Iemand, zoals in Psalm 42....