Ontmoetings bijeenkomst Pelgrimskerk.

De gespreksgroep is steeds op woensdag 14.30 uur, om de 2 weken, olv Nelly Versteeg

over herkenbare en ook door u zelf aan te dragen (geloofs)thema’s en levensvragen.

Elke twee weken, zie ook de agenda

U hoeft zich niet op te geven.