Ontmoetings bijeenkomst Pelgrimskerk.

De gespreksgroep is weer begonnen steeds op woendag 14.30 uur olv Nelly Versteeg

a.s donderdag 29 oktober te 14.30 uur (uitzondering)

over herkenbare en ook door u zelf aan te dragen (geloofs)thema’s en levensvragen.

Elke twee weken, zie agenda

U hoeft zich niet op te geven.