Er is geen tijd

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

EbEb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
Iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

M. Vasalis,
Uit: Vergezichten en gezichten
Uitgeverij van Oorschot 1954

naar adventskalender