Geven maakt gelukkiger dan ontvangen

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen (NBG Handelingen 20: 35)

Tasjesactie voor kinderen van de voedselbank in Amstelveen

Tasjesactie diaconie PGA-B december 2020De diaconie van Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk organiseren in december gezamenlijk een tasjesactie voor kinderen waarvan de ouders naar de voedselbank in Amstelveen gaan. Een vrolijk tasje met leuke cadeautjes waarmee wij onze verbondenheid tonen met deze kinderen.

Helpt u mee deze actie succesvol te maken?

De diaconie koopt dit jaar de cadeautjes zelf in.

U kunt meehelpen door tot 15 december een bijdrage over te maken op de bankrekening van de

Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
NL32 INGB 0000 5268 33
o.v.v. Tasjesactie.

Alvast hartelijk dank namens de diakenen!

 

 

U kunt ook direct geven via deze link

Of de qr-code scannen met de camera van uw telefoon of een scan-app (niet met uw betaalapp)

qr-scan tasjesactie geldig tot 31 december 2020

naar adventskalender