Kerk open voor bezinning

Kerk open voor bezinning Met ingang van woensdag 9 maart is de Kruiskerk op woensdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 open zijn. U bent welkom voor een persoonlijk stiltemoment, het branden van een kaars of een gesprekje met een van de aanwezige medewerkers.

27 februari Pelgrimskerk

27 februari kerkdienst Pelgrimskerk voorganger: ds. B.E. de Groot organist: dhr. B. ‘t Hart ouderling: mw. L. Meyer diaken: dhr. D. Westra lector: mw. J.M. van Zanten Liturgie

9 januari Pelgrimskerk

9 januari kerkdienst Pelgrimskerk voorganger: drs. Renger Prent organist: dhr. B. ’t Hart ouderling: mw. P.J. Versteeg diaken: mw. M.J.C. Hellema lector: mw. J.A. Schuijt Liturgie overweging 090122  

Intrededienst ds. Roel Knijff

Intrededienst ds. Roel Knijff Zondag 10 oktober Dominee Roel Knijff doet op zondag 10 oktober intrede als de nieuwe predikant van de Kruiskerk in Amstelveen. De beroepingscommissie noemt hem enthousiast en zeer betrokken. Maar bovenal is hij een dominee met een...

Beroep Ds. R. Knijff

Beroep Ds. R. Knijff Ds. R. Knijff heeft het op hem uitgebrachte beroep tot predikant van de PGA-B, in het bijzonder de Kruiskerk, aangenomen. Wij zien uit naar zijn komst. De intrededienst waarin ds. Knijff als predikant van onze gemeente zal worden bevestigd is op...