Doneren

Binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert – Kruiskerk, Paaskerk, Pelgrimskerk – willen we een ieder de ruimte bieden om op eigen wijze het geloof te vieren en te beleven en is iedereen uitgenodigd om deel te nemen. Wij geloven dat de boodschap van God met je meegaat. Samen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert willen we leven in Gods trouw en in naastenliefde waardoor het leven van iedereen in positieve zin kan veranderen.

Kerken krijgen geen overheidssubsidie en ‘leven’ van giften en bijdragen van haar leden en andere belangstellenden. Iedere gift, elke donatie, groot en klein, is zeer welkom en helpt mee.
Draagt u onze kerken een warm hart toe en wilt u ons (financieel) steunen? Hier kun je een donatie doen.

Hoe?

Doneren met i-Deal

Doneren met een Tikkie

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

.

 

Collecte-opbrengsten >

En… wist u dat de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert en daarmee de Kruiskerk, de Paaskerk en de Pelgrimskerk en de Diaconie een ANBI-status hebben (Algemeen Nut Beoogende Instelling)? Giften aan ANBI instellingen zijn fiscaal aftrekbaar.

Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
NL32 INGB 0000 5268 33

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
NL53 ABNA 0549 31 65 23