Hoe regel ik alles goed: een stappenplan

In de Nederlandse wet is precies bepaald wie uw nalatenschap erft of erven als u daar zelf niets over hebt vastgelegd. Dat zijn in de eerste plaats uw wettige partner en kinderen. Hebt u die niet, dan vallen uw bezittingen automatisch aan uw verdere familieleden toe. Wilt u invloed hebben op de verdeling van uw bezittingen na uw overlijden, dan moet u een testament laten opstellen door de notaris.

Stapsgewijs gaat dat zó.

Stap 1: wat bezit u?

Waar bestaan uw bezittingen eigenlijk uit? Denk naast uw spaarrekening ook aan bijvoorbeeld een schilderij of instrument. En natuurlijk aan uw huis. Houdt ook rekening met een eventuele hypotheek of lening. Zet dit eens rustig op een rijtje.

Stap 2: de begunstiging bepalen

Wie wilt u laten erven? Begin bij uw dierbaren. Bedenk of u ieder een gelijk deel geeft of dat u juist kiest voor een groter of kleiner deel. Vervolgens zet u de organisaties op een rij die u een warm hart toedraagt. Welke wilt u via het testament steunen? Denkt u daarbij ook aan de kerk?

Stap 3: uw bezittingen verdelen

U kunt mensen en organisaties op twee manieren van u laten erven: via een erfstelling of door ze een legaat na te laten. De notaris helpt bij de juiste keuze tussen een erfstelling (een deel) en een legaat (een bepaald bedrag of goederen).

 Stap 4: een executeur benoemen

Een executeur is degene die uw nalatenschap af wikkelt, het contact met de notaris onderhoudt en mogelijk zelfs de uitvaart regelt. Dat kan een familielid zijn, of een vertrouweling. Wilt u liever geen bekende met deze verantwoordelijke taak belasten? Notarissen treden ook vaak als executeur op en in bijzondere situaties ook de kerk. Stel in elk geval degenen die u op het oog hebt van uw voornemen op de hoogte.

Stap 5: met de notaris afspreken

Een testament is alleen officieel als het door een notaris is opgesteld. Heeft u nog geen notaris? Vraag dan eens rond in uw kennissenkring. Voor iets belangrijks als een testament moet u natuurlijk wel in zee gaan met een notaris die u volledig vertrouwt. Hij of zij kan u een overzicht geven van de kosten voor het opmaken van een testament. De notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen, vertaalt deze vervolgens in juridische bepalingen, en stuurt u een concept van het testament toe.

Stap 6: uw testament ondertekenen

Bent u het met alle bepalingen in het concept testament eens? Dan kan, vaak al bij de tweede afspraak, ‘de akte passeren’. Oftewel: u onder tekent het document waarmee het een officieel testament is geworden. U krijgt een kopie van het testament mee naar huis. Uw notaris bewaart het origineel in een kluis en schrijft uw testament in het Centraal Testamentenregister in. U kunt een eenmaal opgesteld testament overigens te allen tijde wijzigen.

Dit stappenplan is tot stand gekomen in overleg met notaris Jaap van Zaane
en notarieel adviseur Henk van Silfhout.

Meer informatie

De Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert en daarmee de Kruiskerk, de Paaskerk en de Pelgrimskerk en de Diaconie hebben een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat ze geen belasting betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kan de gift voor de volle 100 procent ingezet worden voor een door u beschreven doel.

Heeft u praktische vragen? Een vrijwilliger van de Commissie Geldwerving kan u wellicht verder helpen of doorverwijzen. Bel het Kerkelijke Bureau 020 641 3648 of stuur een e-mail naar kerkelijkbureau@pga-b.nl. Uw vragen worden altijd zeer vertrouwelijk behandeld.
Vindt u nalaten en afscheid nemen een emotioneel en lastig onderwerp en wilt u hierover verder praten, neem dan contact op met uw predikant. Contactgegevens kerken.