“Ziende blind”

11 februari 2024, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Pastor Ria Keijzer – Meeuwse
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Benjamin Omta
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst