Vijfde zondag van Epifanie

4 februari 2024, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. G. van Reeuwijk
Ouderling: Rudie van Balderen
Diaken: Connie Gaykema
Lector: Tonneke van der Mede
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst