Zesde zondag na Epifani

13 februari 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Marleen Jongeneel
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kijk hieronder de dienst terug