Negende zondag van de herfst

13 november 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Barbara de Groot
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Loes Oostenrijk
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst