Startzondag

18 augustus 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Marleen Jongeneel
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst