Vijfde zondag na Pinksteren

2 juli 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Fokko F. Omta
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Paula Rose
Orgel: Peter van Dongen

Kruispuntjes
Orde van Dienst