Gebedsdienst voor Oekraïne

Samen bidden voor Oekraïne, Wereldwijd.

2 maart 2022, Aswoensdag – 19.30u

Woensdag 2 maart 2022 is het Aswoensdag. De Wereldraad van Kerken heeft opgeroepen om wereldwijd deze dag aan te grijpen om gezamenlijk te bidden voor Oekraïne.

De Kruiskerk in Amstelveen wil hier graag aan meewerken, en biedt hiertoe de gelegenheid om 19:30 uur. Voorganger is dhr. Han Jongeneel. U bent van harte welkom.

Orde van Dienst

Kijk hieronder de dienst terug