Tweede zondag van Pasen

24 april 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Arie Jan van der Bom
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Loes Oostenrijk
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst