Tweede zondag in de veertig dagen
Manteldienst

25 februari 2024, 11.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorgangers: Ds. Roel Knijff en Eric Citroen, ouderenpastor
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Paula Rose
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst