Laatste zondag van het kerkelijk jaar

26 november 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorgangers: ds. Roel Knijff en Eric Citroen, ouderenpastor
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Anita Pfauth
Lector: Josje Dijkstra
Piano / orgel: Henk Trommel
Muzikale medewerking: Kruiskerk-cantorij olv. Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst