Elfde van de zomer

28 augustus 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Barbara de Groot
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Paula Rose
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst