Tweede zondag van de Advent

4 december 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Barbara de Groot
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke vd Meulen
Lector: Tonneke van der Mede
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Poster AdventPakjesactie 2022