Tweede zondag van de veertigdagentijd
Zondag Reminiscere

5 maart 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Sieb Lanser
Ouderling: Rudie van Balderen
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Loes Oostenrijk
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst