Achtste van de zomer

7 augustus 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Geertien Morsink
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Tonneke van der Mede
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst