Eerste zondag na epifanie

Dienst van schrift en tafel

8 januari 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds. Ruurd van der Weg
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Paula Rose
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst