Koren

Cantorij

Een aantal keren per jaar verleent de cantorij medewerking aan de eredienst.
Elke woensdagavond repeteert de cantorij onder leiding van onze cantor-organist, Leo Kramer.
Repetitie is van 19.15 – 20.30 uur in het benedenhuis van de Paaskerk.

Inlichtingen: Cily Koekkoek – Ouwerkerk, e-mail: gert.cilykoekkoek@casema.nl.

Anthem

Je hebt vast wel eens van ons gehoordanthem: Anthem, een (gemengd) koor op christelijke grondslag, dat meewerkt aan kerkdiensten en soms ook concerten en zangavonden verzorgt. Anthem is ooit, in 1971, begonnen onder de naam ‘Interkerkelijk Jeugdkoor Slotermeer/Geuzenveld’. De naam was afgeleid van de repetie-locatie, namelijk in de Olijftak te Amsterdam-West (Slotermeer) en het koor was nauw verbonden met de plaatselijke toen gereformeerde kerk.

Het koor is inmiddels geen jeugd- of jongerenkoor meer te noemen; de leeftijd is meegegroeid in de tijd. Maar een bejaardenkoor zijn we nog lang niet, in tegendeel, we hebben nog steeds vele jeugdige stemmen. Het repertoire heeft zich in de loop der jaren ook ontwikkeld: zongen we vroeger vooral de wat eenvoudiger liederen; tegenwoordig wagen we ons ook aan de wat ingewikkelder muziekstukken. Het repertoire varieert dan ook van engelstalige werken van bijvoorbeeld Wesley of Rutter tot gewone nederlandstalige liederen van nederlandse componisten en tekstschrijvers. Heel divers dus.

Het koor wordt gedirigeerd door Leo Kramer, die al sinds mensenheugenis de muzikale leiding heeft. De begeleiding (op piano) wordt bij uitvoeringen vrijwel altijd verzorgd door Peter van Dongen.

Anthem is tegenwoordig gevestigd is in Amstelveen, en wel in de Paaskerk. Daar repeteren we elke maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. En na tienen is het meestal ook nog gezellig bij een drankje. Als je belangstelling hebt, kom dan gerust eens langs op de maandagavond, dat kan altijd.

Dirigent: Leo Kramer, e-mail: lfkramer@ziggo.nl.
Onze website: www.anthem-amstelveen.nl
Email: secetaris@anthemamstelveen.nl

Christelijk Koor Alegria

Het Christelijk Koor Alegría heeft zich vanaf de oprichting in 1976 tot op de dag van vandaag altijd gekenmerkt door een veelzijdige repertoirekeuze.
In de beginjaren brengt het koor veelal Nederlandstalige kerkmuziek, negro spirituals (gospelmuziek) en Engelse hymnes ten gehore, maar ook klassieke composities zoals het Ave Verum (Mozart) en het bekende Cantique de Jean Racine (Fauré). Later volgen grotere klassieke werken zoals de Misa Criolla (Ramírez), Requiem (Fauré), Mis in D (Dvorák), en The ways of Zion do mourn (Händel)

Uitstapjes naar populaire muziek worden niet geschuwd, zoals musical repertoire uit o.m. Les Misérables en West Side Story, de humoristische cantate De Schipbreuk (Jh. Wagenaar), en klassiek populaire songs, waaronder muziek van Gershwin
Ook worden eigen composities ten gehore gebracht. Voor kerst 1999 schreef dirigent Nico Ph. Hovius het stuk Knijper en Weltevree, gebaseerd op het boek van Charles Dickens, A Christmas Carol.

Voor het 20-jarig jubileum schreef hij het muziekstuk Paradox, gebaseerd op teksten uit Genesis en Openbaringen. Sinds 2008 werkt het koor meer projectgericht waarbij ook niet-leden zich kunnen aansluiten, bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode.

Het project “Watermerk” (N. Hovius/G.Slump) uit 2008 bestaat uit liturgische liederen, die tijdens de zondagsviering gebruikt kunnen worden in de eigen, maar ook in andere gemeenten om de liturgische ontwikkeling te stimuleren.
Op 23 april 2010 heeft Alegría aangevuld met projectleden de indrukwekkende vredesmis ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins uitgevoerd. Met slagwerk, solisten, orgel, blazers en een koor. Ook de Saint Nicolas Cantate van Brittan is uitgevoerd met projectleden en meer recent kan er teruggekeken worden op een kerstconcert met het KLM mannenkoor waar wij ook optraden aangevuld met projectleden.

Ieder jaar ondersteunt het koor een aantal kerkdiensten.
Wij beschikken over een breed repertoire aan kerkmuziek, zoals:

• Bach, waaronder de Bach-choralen
• Mendelsohn
• Rutter
• Sweelinck
• Purcell
• Rossini en vele anderen.

Alegría, betekent vreugde in het Spaans en is de rode draad van dit koor.
C.K. Alegria repeteert elke donderdag in de Paaskerk van 20.00 tot 22.00 uur met een korte pauze om 21.00 uur.
Ons repertoire is zeer breed, met een lichte voorliefde voor de romantiek. Wij zingen moderne liturgische muziek, middeleeuws, barok, close harmony en light verse.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Mits beschikkend over een redelijke zangstem zijn er geen leeftijdsgrenzen. Nieuwe leden mogen 4 maal vrijblijvend meezingen alvorens over te gaan tot aanmelding. Hierbij wordt er een stemtest afgenomen door de dirigent Nico Hovius.

Kom gerust een keertje meeluisteren en zingen om de sfeer te proeven!

Voor meer informatie en/of contact zie onze website www.ckalegria.nl