Ds. Barbara de Groot

020-2390293
dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl

Sinds mei 2021 is ds Barbara de Groot verbonden aan de Paaskerk.

“Tegen kinderen zeg ik altijd dat de kerk een huis is van God en een huis van mensen. We delen met elkaar wat ons bezig houdt en houden die verhalen tegen het licht van de verhalen die ons in de Bijbel worden aangereikt. Dan blijkt vaak dat die oude verhalen helemaal niet zo anders zijn dan wat wij nu meemaken. Tegelijkertijd laten we ons inspireren door die verhalen voor ons leven van alledag. Want het evangelie is ook een tegenstem, is een geluid dat soms lijnrecht in gaat tegen hoe onze maatschappij eruitziet. Waar het dood loopt blijkt nieuw leven, het licht wint van de duisternis.
Een hoopvol perspectief van een andere wereld waarin plaats is voor iedereen.
De kerk is niet alleen daar waar we op zondag samenkomen, maar ook door de week te vinden, in groepen en kringen, vergaderingen en persoonlijke gesprekken.”

Ds Barbara de Groot was eerder predikant in Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost. Ze studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Ze woont met Joris van Gerven en hun drie kinderen Tomas, Eva en Daniel in Westwijk in Amstelveen.

Eric Citroen

06-50677403
ouderenpastor@paaskerk-amstelveen.nl

Eric Citroen is sinds 1 februari 2022 verbonden aan de PGA-B als ouderenpastor.

“Oud worden is één ding, oud zijn is nog wat anders… Het is een bekende uitdrukking maar o zo waar. Behalve dat het lichaam het steeds meer laat afweten, is misschien wel het moeilijkst te aanvaarden dat steeds meer mensen om je heen wegvallen. Ook het bijwonen van kerkdiensten gaat niet meer zo makkelijk, al is het tegenwoordig een uitkomst dat er ook thuis kan worden meegekeken. Nu kinderen veelal niet meer met de kerk verbonden zijn is het vaak lastig om mensen te vinden met wie je nog over het geloof kunt praten.
De kerk heeft juist voor de ouderen de taak om er te zijn, om mensen op te zoeken. Dat mag ik doen en dat doe ik ook graag. Luisteren naar de verhalen van mensen, naar hun zorgen, naar de mooie momenten van het leven. Zo mag ik ook ontmoetingsbijeenkomsten leiden. Met elkaar in gesprek, elkaar ontmoeten. Ja, een ontmoeting met Boven.”

Eric Citroen was eerder freelance journalist en tekstschrijver. Op latere leeftijd studeerde hij Godsdienst en Pastoraal Werk bij Hogeschool Windesheim en werkte op het Landelijk dienstencentrum van de Protestantse kerk. Ook was hij eerder kerkelijk werker in Abcoude.

Ds. Esther Weijenberg

06-17080673
dsweijenberg@paaskerk-amstelveen.nl

 

Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Paaskerk Amstelveen bestaat uit ouderlingen, diakenen, predikanten, en kerkrentmeesters.
Meer weten over de kerkenraad van de Paaskerk? Stuur dan een e-mail naar scriba@paaskerk-amstelveen.nl
Voorgangers: ds. Barbara de Groot dsdegroot@paaskerk-amstelveen.nl
Voorzitter: Elly Merckel voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl
Scriba: Kees Elfferich scriba@paaskerk-amstelveen.nl