Diaconie

Diakenen helpen waar geen helper is

Diakenen helpen waar geen helper is. Ze delen met mensen die financiële zorgen hebben of ze doen als praktische hulp nodig is. Ze doen dit vaak in stilte, voor de buitenwereld onopgemerkt. Niet alleen voor eigen kerkleden, maar ook mensen in de buurt en ver daar buiten. We zijn in de kerk eigenlijk allemaal diaken. Ook u bent onze ‘ogen en oren’. U doet mee door signalen van nood aan de diaconie door te geven.

De diaconie van de wijkgemeente Paaskerk werkt samen met andere wijken van de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert en het College van Diakenen.

Naast individuele en collectieve hulpverlening, organiseert de diaconie maandelijks een activiteit voor ouderen, zoals een filmmiddag, muziek uitvoering, spelletjes of een lunchbijeenkomst. Om jongeren te betrekken bij diaconale activiteiten wordt samengewerkt met de Taakgroep jeugd. Ook ondersteunen wij actief de Voedselbank in Amstelveen. Elke zondag worden houdbare producten ingezameld en naar de Voedselbank gebracht.

Voor informatie over de activiteiten binnen de wijkgemeente, bijvoorbeeld voor ouderen, kunt contact opnemen met: diaconie@paaskerk-amstelveen.nl

Voor vragen over hulpverlening, zoals financiële ondersteuning, kunt contact opnemen met de centrale diaconie: tel. 020-6413648 of e-mail diaconie@pga-b.nl.