Wie zijn wij

De Paaskerkgemeente is een gemeente die kleurt van jong naar oud, van traditioneel naar vernieuwend. Een gemeente met verschillende momenten en vormen van vieren. Met verdiepings- en ontmoetingsbijeenkomsten en kinderactiviteiten.

Een gemeente die het inspirerende verhaal van God en mensen in het dagelijkse leven wil vorm geven. De verschillende zondagsvieringen zijn er om ons daarbij te helpen. Daarnaast zijn er bijzondere, persoonlijke vieringen rondom doop, trouw en rouw.

In de kerk zoeken wij verbondenheid met God. Vanuit die verbondenheid verbinden wij ons met elkaar en zijn we verbonden met de generaties voor en na ons. In de kerk geloven we dat God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven. De kerk is de plek waar je anderen gelovigen ontmoet,  waar de liefde van God zichtbaar en tastbaar is. De kerk is de plek waar je gevoed wordt en waar je groeit. En niet alleen jij, maar jij, samen met de andere gelovigen.

Samen met de Kruiskerkgemeente in Amstelveen en de Pelgrimskerkgemeente in Amsterdam-Buitenveldert maakt de Paaskerkgemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Elke zondagochtend zijn de kerken binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert open. In de Kruiskerk en Paaskerk starten de vieringen om 10.00 uur en in de Pelgrimskerk om 10.30 uur. Kijk in de agenda voor alle komende bijeenkomsten.

De Paaskerkgemeente werkt ook nauw samen met de geloofsgemeenschap “de Heilige Geest / St. Urbanus Bovenkerk” die momenteel samenkomt in het Noorddamcentrum aan de Noorddammerweg 1 (tegenover de St. Urbanuskerk).

De kerk is niet alleen op zondag een ontmoetingsplaats. Op deze website vindt u alle activiteiten rond en om deze kerk. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen, kerkelijk of niet, jong en oud. Zo zoeken we naar ontmoeting en naar verdieping rondom levensvragen, Bijbelse verhalen en geloof.

We hopen dat u en jou veel inspiratie te bieden.