Uitnodiging voor een PGA-B gemeentevergadering

Op dinsdag 25 mei leggen we u in een gemeentevergadering op afstand de jaarverslagen 2020 voor van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Ook informeren we u over de actualiteit van dat moment. Mogelijke onderwerpen zijn dan de stand van zaken m.b.t. het beroepingswerk, de samenwerking tussen de wijkgemeenten, ontwikkelingen op het gebied van personeel en de verkoop van de Pelgrimskerk.

De stukken vindt u op de website: www.pga-b. Met een e-mail aan de scriba van de AK (scribaak@pga-b.nl) of een telefoontje naar het Kerkelijk bureau (020-641 3648) krijgt u de stukken opgestuurd.

U kunt deelnemen aan deze gemeentevergadering via kerkdienstgemist.nl (kies dan voor Paaskerk) of via het vergadersysteem Teams. Opgave voor dit laatste d.m.v. een e-mail naar de scriba van de AK.