Paaskerk gemeentefeest

Wij nodigen iedereen van harte uit voor het gemeentefeest op zaterdag 20 januari in de Paaskerk!

 

Vanaf ongeveer 16.00 uur bent u welkom voor een drankje en een hapje. Hierna is er een leuk programma verzorgd door onze beide wijkpredikanten waar jong en oud aan mee kunnen doen. Daarna is er een heerlijke warme maaltijd en we sluiten
af met een kopje koffie of thee. Rond 20.00 uur vertrekken wij dan weer huiswaarts.

In verband met het eten, is het noodzakelijk dat u zich opgeeft. Opgave kan tot 16 januari met onderstaand strookje (te downloaden via onderstaande link) of per mail (voorzitter@paaskerk-amstelveen.nl).

Op het strookje kunt u aangeven of u opgehaald en thuisgebracht wilt worden. Als u iemand wilt ophalen, horen we dat ook graag.

Daarnaast hebben we nog wat mensen nodig om hand- en spandiensten te verrichten, denkt u aan: het klaarzetten van tafels en stoelen, helpen opscheppen van het eten en natuurlijk het afruimen en de kerkzaal weer op orde brengen voor de zondag. Vele handen maken licht werk! Ook hiervoor graag opgeven via het strookje.
Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten!

Link naar PDF met uitnodiging