Viering Stille Week

De doorlopende viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, begint op donderdag 28 maart (19.30 uur). We horen over de voetwassing: Jezus neemt tijdens zijn afscheidsmaal de taak van een bediende op zich en wast de voeten van zijn leerlingen. We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer.
Op vrijdag 29 maart (19.30 uur) gedenken we de weg die Jezus is gegaan. Een weg van nederigheid, van lijden, van verraad en van dood. Maar tegelijkertijd ook een weg van verlossing, van bevrijding en liefde. Want de dood zal het laatste woord niet hebben! We vieren samen met de Pelgrimskerkgemeente. Koor ‘Linguae atque Cordis’ zal deze avond muzikale medewerking verlenen.
Op zaterdag 30 maart (20.30 uur) vieren we in de avond, terwijl het om ons heen donker is, dat het duister nooit meer het laatste woord zal hebben. De nieuwe paaskaars wordt binnengedragen. De weg gaat door de dood heen, naar het leven. Het zijn woorden die ook uitgesproken worden als we onze doop gedenken.