DERDE ADVENT

Zondag ‘Gaudete’ – verblijdt u! –

Dienst Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert 13 december 2020, Paaskerk Amstelveen

Voorganger ds. Werner Pieterse
Ouderling van dienst Elly Merckel
Diaken Chris Aalbersberg
Voorlezer Fetsje Bijma
Organist Leo Kramer

Liturgie