EERSTE ZONDAG NA KERST

Dienst Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert 27 december 2020, Paaskerk Amstelveen

Voorganger ds. Arianne Geudeke
Ouderling van dienst Sabina Pierik
Diaken Chris Aalbersberg
Voorlezer Sabina Pierik
Organist Peter van Dongen

Liturgie