Muziek op de zondagmorgen

Muziek op de zondagmorgen

De cantatediensten in onze gemeente zijn met ds. Schoch en cantor-organist Bert ’t Hart begonnen in kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ aan de A.J. Ernststraat in 1994.  Toen onze hervormde gemeente verhuisde naar de Pelgrimskerk en samen verder ging met de gereformeerde Pelgrimskerk gemeente zijn de cantatediensten meegegaan. Ds. Schoch en later ds. Kroese hebben zich ingezet voor de voortgang en ontwikkeling van de kerkmuziek in de kerk.

Elk jaar brengen we interessante, evenwichtige en liturgisch passende cantates en andere muziekstukken uit de schatkamer van de kerkmuziek ten gehore. Dit seizoen is een muzikaal en liturgisch programma samengesteld met zes cantatediensten waaraan Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ en verschillende instrumentalisten en solisten medewerking verlenen, onder leiding van cantor- organist Bert ’t Hart. De cantorij van de Pelgrimskerkgemeente werkt aan 6 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding.

Mocht u dit programma Muziek in de Pelgrimskerkgemeente financieel willen ondersteunen dan zijn uw gaven van harte welkom op bankrekening: NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, wijkkas Pelgrimskerkgemeente, onder vermelding van Vrienden Muziek Pelgrimskerkgemeente.