Actie Kerkbalans

In de week van 21-28 januari 2023 start voor onze gemeente de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Ook dit jaar zullen de brieven  over de actie per post naar de gemeenteleden worden gestuurd.

Wat betekent de kerk voor jou voor u?

De antwoorden kunnen heel verschillend zijn. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor veel mensen is. Voor ontmoetingen met God en met elkaar.

Om zo’n waardevolle plek in stand te kunnen houden zijn financiële bijdragen van gemeenteleden onontbeerlijk. Daarmee kunnen de gebouwen worden onderhouden, kosters en musici worden betaald, en de predikanten van hun traktement worden voorzien.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het landelijke thema van de Actie Kerkbalans.

In dat perspectief durven wij u middels de verzonden brieven om een financiële bijdrage te vragen, ook in financieel wellicht moeilijke tijden.

Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 3165 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen[1]Buitenveldert, o.v.v. Kerkbalans.


Actie Kerkbalans – PGA-B