Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 46

( 2 juli 2021)

 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Wat een bekende tekst. Een van de woorden uit het evangelie naar Johannes die Jezus begint met de Godsnaam, Ik ben. Maar wat daarop volgt, voelt wellicht wat ongemakkelijk. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Is dat een oproep om te geloven in Jezus? Zonder Jezus geen leven met God? Het schuurt vooral als je weet dat deze tekst vaak gebruikt is om joden mee om de oren te slaan. Laten we eens beter kijken.

Ik ben de weg. Een weg veronderstelt een beginpunt en een doel. Waar begint die weg? Bij de verdrijving uit het paradijs? Bij de geboorte van Jezus? Bij je doop? En het doel? Waarheen leidt de weg, zong Mieke Telkamp. Theologen van alle eeuwen bogen zich over deze vragen. En zoveel theologen, zoveel antwoorden. Terug naar de tekst. Ik ben de weg. Met deze paar woorden zegt Jezus waar het om gaat. De weg zelf is het doel. En het beginpunt. En Jezus is die weg.

Ik ben de waarheid. Een woord waar in dit jaar van pandemie nogal wat clubs mee aan de haal zijn gegaan. Een woord dat velen in de geschiedenis in de mond hebben genomen. Maar welke waarheid bedoelt Jezus? Het Hebreeuwse woord emt dat Jezus gebruikt zal hebben, heeft een bijzondere vorm. Het begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en eindigt met de laatste. Als alfa en omega staat Jezus aan het begin en aan het einde. Waarvan? Van de tijd. De middelste letter namelijk van het woord emt werd gebruikt als het getal 40, dat in de Bijbel steeds gebruikt wordt om de volkomen tijd uit te drukken. Jezus vult met zijn aanwezigheid de tijd als eerste, als laatste en als alles er tussenin. Ik ben de waarheid: de heilsgeschiedenis in een notendop.

Ik ben het leven. Het leven dat Jezus geleefd heeft, waar door mensenhand een einde aan is gemaakt, maar waarmee hij opnieuw bekleed werd. Want hij is waarlijk opgestaan! Meer dan een oproep tot geloof verkondigt Jezus een realiteit. Ik ben het leven. Door zijn toedoen is de dood overwonnen. En dat is ook de betekenis van die tweede zin: door zijn toedoen komt iedereen tot de Vader. Door zijn toedoen mag iedereen weten dat de dood niet het einde is. Ik ben het leven. En het leven heeft overwonnen.

En het geloof dan? Natuurlijk mogen we geloven en we geloven ter ere van God en van zijn goede schepping. Maar geloof was nooit het begin. Wij hebben God niet overgehaald om naar ons om te zien. Ons geloof is een antwoord op het leven dat wij van God ontvangen mochten. Als Paulus en niet Johannes onze tekst geschreven had, was het einde wellicht anders geweest: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar de meeste van deze is het leven.

Gerrit Oud

 

 

Lied 534

beluister hier het lied

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

 

 

Bloemengroet

Elke week ontvangt een gemeentelid van de Pelgrimskerk een bloemetje. Dit is een teken van verbondenheid, een gebaar van warmte en met elkaar meeleven. Ieder ervaart deze tijd weer anders. Een kaart met groeten ontbreekt zolang er geen dienst is en geen koffiedrinken na de dienst. Misschien wilt u zelf een kaartje sturen?

Op zondag 27 juni gingen er bloemen naar
dhr. Peter Haalebos
Kanteel 66
1083 DB Amsterdam

Op zondag 4 juli gaan er bloemen naar
mw. Tineke Dekker
Noordhollandstraat 33C
1081 AS Amsterdam

 

 

 

Meeleven

Dhr. Klaas Zeef is tegen zijn rollator gevallen en heeft beide onderbenen gebroken. De operatie is goed verlopen.
Hij is inmiddels terug naar Beth Shalom om te herstellen. Hij verblijft tijdelijk op de 4e etage. Hij moet eerst 6 weken op bed liggen. Dit is zijn adres:
dhr. Klaas Zeef
Beth Shalom, 4e etage
Kastelenstraat 80
1083 DE Amsterdam

 

 

 

Er kan steeds meer

Zolang we 1,5 meter afstand houden, kan en mag er steeds meer: zingen in de dienst, koffiedrinken na de kerkdienst, elkaar ook doordeweeks ontmoeten. De mogelijkheid om uw handen te desinfecteren bij binnenkomst in de kerk is er niet voor niets. Aanbevolen!

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief. Dank aan allen die eraan meewerkten dat de nieuwsbrief kon verschijnen en werd verspreid.

 

 

Agenda    (in de Pelgrimskerk tenzij anders vermeld)

elke zondag           10.30 uur    Kerkdienst, koffiedrinken na afloop

woensdag 7 juli     14.30 uur    Ontmoetingsbijeenkomst                
over geloofsthema’s en levensvragen o.l.v. Nelly Versteeg

vrijdag 16 juli         16.30 uur    Kannen en Kruiken
opgave bij Irene of Wil voor 12 juli

zondag 18 juli         15.00 uur    Het Marigold trio speelt in de Pelgrimskerk
Ruña ‘t Hart – viool, Martin Moriarty – altiviool en Kalle de Bie – cello, spelen werken van o.a.Bach, Beethoven en Bartok. Toegang vrij, collecte na afloop.

woensdag 21 juli     GEEN ontmoetingsbijeenkomst

donderdag 22 juli    15.00 uur    High Tea Mexico
Henk Stok laat foto’s zien van Mexico-Stad en Yucatan en er zijn Mexicaanse hapjes. Kosten € 10,-. Opgave voor 18 juli bij Janny of Wil

dinsdag 27 juli                            Naar de film: 100-up
een documentaire over100-plussers uit de hele wereld. Opgave bij Janny of Wil voor 25 juli

woensdag 4 augustus 14.30 uur Ontmoetingsbijeenkomst
over geloofsthema’s en levensvragen o.l.v. Nelly Versteeg

vrijdag 6 augustus      16.00 uur   Pannekoek eten bij de Hop.
Kosten € 10. Opgave voor 3 augustus bij Wil of Irene. Wilt u vervoer naar het Amstelpark, neemt u dan contact op met Wil.

woensdag 11 augustus 10.30 uur  Kunstroute ArtZuid 
verzamelen op de Strawinskylaan achter Station Zuid. Opgeven bij Wil of Irene.

woensdag 18 augustus  14.30 uur  Ontmoetingsbijeenkomst
over geloofsthema’s en levensvragen o.l.v. Nelly Versteeg

vrijdag 20 augustus        16.30 uur    Kannen en Kruiken
opgave bij Irene of Wil voor 16 augustus

dinsdag 24 augustus      10.30 uur    Cobra Museum in Amstelveen
verzamelen bij halte lijn 5 VU/A.J. Ernststraat; opgeven voor 23 augustus bij Wil of Janny

maandag 30 augustus     14.00 uur    Film in De Goede Herder
de comedy Questcequ’ on fait au bon Dieu.

vrijdag 3 september         16.30 uur    Kannen en Kruiken en maaltijd.
Kosten € 8,-. Opgeven voor 30 augustus bij Irene of Janny

Contactgegevens:

Wil Kruijswijk    tel. 642 77 03
Irene Hillers      tel. 642 82 43
Janny Schuijt    tel. 644 10 65
Nelly Versteeg  tel. 642 86 10