1 augustus kerkdienst Pelgrimskerk

voorganger mw. P.J. Versteeg
organist dhr. B. ‘t Hart
ouderling mw S. Langbroek
diaken dhr. D. Westra
lector mw. J.M. van Zanten

Liturgie

Overweging