15 mei ds. Jaap Doolaard Pelgrimskerk

voor de aller laatste keer preekt ds Jaap Doolaard in de Pelgrimskerk

voorganger: ds. J.J.A.  Doolaard
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.M. van Zanten

Liturgie

Joh. 13 31-38