16 januari kerkdienst Pelgrimskerk ds. H.U. de Vries

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. J.M. van Zanten

Liturgie

Preek Joh. 2

 

Pelgrimskerk in de sneeuw