16 oktober Pelgrimskerkgemeente Amsterdam

voorganger: drs. Renger Prent
organist: dhr. B.’t Hart
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. J.M. van Zanten

Volgende week zondag gaat ds. R. Knijff om
09.30 uur voor.

Liturgie

Preek: Lucas 18