17 jan.  ivm strengere Corona maatregelen geen kerkdienst.

voorganger: ds. Chr. Koldewijn
organist: dhr. B. ’t Hart
solist: mw. J.A. Schuijt
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. J.A. Schuijt

Liturgie

Preek 

Pelgrimskerk in de sneeuw