19 februari Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert.

voorganger: ds. S. Lanser
organist: dhr. B.’t Hart
ouderling: mw. S. Langbroek
diaken: dhr. D. Westra
lector: mw. J.A. Schuijt

Volgende week zondag 26-2 gaat ds. H.U. de
Vries voor om 09.30 uur

Liturgie

Preek Ex. 2220-26 en Matt. 533-48 (002)