19 juni de laatste kerkdienst in de Pelgrimskerk

Zondag 19 juni de laatste dienst in de Pelgrimskerk.

Zondag 26 juni GEEN kerkdienst in de PELGRIMSKERK.

voorganger: ds. H.U. de Vries
Lector: mw. P.J. Versteeg
ouderling: dhr. G. Oud.
diaken: dhr. D. Westra

koor:
‘Laetatus sum’ (Ps. 122 [121]),Domenico Scarlatti (1685-1757),

Koor: Vocaal Ensemble Linguae atque Cordis o.l.v. Bert ’t Hart
Solisten: Caroline Stam, sopraan; David Cohen, alt
instrumentalisten: Wibren Jonkers, orgel; Kalle de Bie, cello

Liturgie

Overdenking 1 Petr. 2