19 september kerkdienst Pelgrimskerk

Tijdens de dienst werd:
mw. Linda Meyer-Vos herbevestigd als ambtsdrager en
Froukje van Lieshout aangesteld als studentenwerker.

voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. Bert ’t Hart
ouderling : dhr G. Oud
diaken: dhr. R. Freijmuth
lector: mw. C. van Zanten

Liturgie